Mentální příprava tenisty: Stupňování a obměňování zátěží

ilustrační obrázek

Stupňování má zvyšovat specifickou psychofyzickou odolnost hráče, a to přiměřeně k jeho dosažené dispoziční struktuře. Obměňování zátěží fyzických a psychických utváří u jedince různé typy psychofyzické odolnosti a odstraňuje emočně monotónost dřiny.

Příklad 1: Hráč podává vynikající výkon ve standardních podmínkách v prvním utkání, ale v dalším utkání se jeho výkon rapidně zhoršuje. 

Příklad 2: Při změně standardních podmínek utkání hráč není připraven se na ně adekvátně adaptovat či adjustovat a úroveň jeho výkonu je velmi nízká. 

Psychologický rozbor: Stupňování má zvyšovat specifickou psychofyzickou odolnost hráče, a to přiměřeně k jeho dosažené dispoziční struktuře. 

Obměňování zátěží fyzických a psychických utváří u jedince různé typy psychofyzické odolnosti a odstraňuje emočně monotónost dřiny. Jak stupňování, tak i obměňování zátěží souvisí s celkovou tělesnou i duševní kondicí hráče. 

Kondicí se označuje všestranná tělesná a psychická připravenost hráče k utkání. V užším pojetí je kondice ztotožňována s tělesnou připraveností hráče. Pro analýzu tenisového utkání vycházíme z relativní nemožnosti lokalizace pravděpodobných příčin úspěchů/neúspěchů do oblasti čistě tělesné či duševní. Přesto v některých případech můžeme spíše předpokládat významnější zastoupení physis než psyché. V jiných případech je tomu spíše naopak. 

Metoda: zatěžování a regenerace 

Prostředky rozvoje jednotlivých pohybových schopností (obratnost, pohyblivost, rychlost, síla, vytrvalost) jsou v literatuře dostatečně podrobně rozpracovány, proto je zde neuvádíme. Totéž platí o prostředcích regeneračních, které zde uvádíme velmi stručně. Prostředky a metody, které zefektivňují zotavné procesy, se označují regenerační. Rozlišuje se regenerace aktivní a pasivní (spánek, odpočinek v klidu). Aktivní regenerační prostředky se rozlišují na biologické a pedagogicko - psychologické. 

Biologické prostředky se člení na: výživu, fyzikální prostředky a farmakologické prostředky. 

 • Výživa se dále rozlišuje na výživu, vitaminizaci, rehydrataci a remineralizaci.
 • Fyzikální prostředky se člení na masáže, vodní procedury, elektroprocedury, světelné procedury a saunu.
 • Farmakologické prostředky jsou věcí lékaře. 
 • Pedagogicko - psychologické prostředky souvisejí s výchovou hráče, s režimem a stavbou tréninkového procesu. Slouží jednak k prevenci únavy a jednak k jejímu odstraňování. 

 • Střídání zatížení a odpočinku 
 •       1.Změny velikosti zatížení - střídání vyšší intenzity s menší (mnohonásobně opakujeme např. podání - postup k síti - volej vs voleje z místa; tzv. osmička vs nácvik podání apod.).
        2.Střídání nespecifického a specifického zatížení - důraz se klade na nespecifické zatížení (celková tělesná příprava vs tenisové zatěžování).
        3.Změny podmínek tréninkového procesu - klimatických, fyzikálních, psychologických a sociálních (viz výše - jednotlivé metody). 

 • Doplňková činnost - pohybové činnosti odlišující se od vlastní soutěžní činnosti (kopaná, nohejbal, basket apod.).
 • Vyrovnávací (kompenzační) cvičení - která jsou zaměřená na negativní důsledky jednostranného zatěžování (např. posilování nedominantní paže).
 • Relaxační cvičení - napomáhají odstraňovat tělesnou i duševní únavu (viz následující kapitola "Regulace aktuálních psychických stavů". 
 • Zájmové činnosti - cílem je zaměřit pozornost mimo problematiku sportu, a tak přispět k rychlejšímu celkovému zotavení (kultura).
 • DISKUZE K ČLÁNKU

  VLOŽIT PŘÍSPĚVEK

  Pro účast v diskusi je nutná registrace.

  VSTOUPIT DO DISKUSE

  Všechna práva vyhrazna, 2018
  info@psycho4sport.com, +420 608 028 339, Praha