Mentální příprava tenistů: Nácvik sociálních dovedností

ilustrační obrázek

Výkon tenisty je ovlivňován i charakterem sociálních vazeb v družstvu i v oddíle. Chápání konkurence a kooperace je pro tenistu důležité. V utkání hraje sám za sebe a často i proti hráčům, se kterými má navázány přátelské vztahy. Rozlišení a oddělení těchto vztahů v utkání a po utkání je podstatnou podmínkou zachování hráčovy vysoké výkonnosti. Přátelské či neutrální vztahy mimo utkání hráče uklidňují, zatímco vztahy nepříjemné či nepřátelské mohou hráče zatěžovat.

Příklad 1: V týmových soutěžích hráč podává velmi nevyrovnané výkony. 

Příklad 2: V týmu, ve kterém má hráč kladné vztahy se svými spoluhráči, podává diametrálně lepší výkony než v turnajích, kterých se zúčastňuje sám. 

Příklad 3: Týmové soutěže hráč nehraje, protože nedokáže podpořit ostatní spoluhráče.

Metoda: Sociometrická 

Tato metoda se týká zjišťování vztahů mezi hráči z hlediska jejich vlivu a obliby. Spočívá v realizaci těchto kroků (provádí trenér) 

 • vypracujte seznam všech hráčů v družstvu či v oddíle nezávisle na jejich výkonnosti podle jednotlivých věkových stupňů 
 • zadejte podmínky, podle kterých se mohou hráči navzájem srovnávat (např. taktická vyspělost ve čtyřhře, kondiční připravenost hráčů, nejlepší tenisový úder atd.)
 • vypracujte dotazník a zadejte jej hráčům (pozn.: nutno zdůvodnit smysl dotazníku)
 • individuálně seznamte hráče s těmi údaji, které se týkají sportovního tréninku
 • údaje o vlivu, sympatiích či antipatiích hráčům zásadně nesdělujte
 • analyzujte však tyto údaje a snažte se zjistit (rozhovorem s hráči), zda jsou zjištěné problémy překonatelné či nikoli 
 • metodu aplikujte 1 krát za půl roku. 
 • Metoda: Rozhovoru 

  Tato metoda se týká zlepšení komunikace mezi hráči i trenéry v družstvu či v oddíle. Spočívá v realizaci těchto kroků (provádí trenér): 

 • navoďte téma rozhovoru pro skupinu hráčů
 • nechejte je na určené téma hovořit, vyslechněte si pozorně názory hráčů
 • zpočátku nezdůrazňujte vaše názory
 • nechejte hráče navrhnout možné varianty řešení objevených problémů
 • analyzujte a srovnávejte jednotlivá řešen
 • řekněte svůj názor a nechejte kolektivně odhlasovat nejlepší řešení
 • sociální pozice jednotlivých členů ve skupině se tak mohou posilovat či měnit a nechejte řídit příští rozhovor někoho jiného (hráče)
 • sociální role hráčů v družstvu či v oddíle se takto mohou zmnožit 
 • metodu aplikujte v pravidelných intervalech či v důležitých situacích 
 • DISKUZE K ČLÁNKU

  VLOŽIT PŘÍSPĚVEK

  Pro účast v diskusi je nutná registrace.

  VSTOUPIT DO DISKUSE

  Všechna práva vyhrazna, 2018
  info@psycho4sport.com, +420 608 028 339, Praha