Mentální příprava tenisty: Mentální trénink

ilustrační obrázek

Záběr psychologie tenisu je širokospektrální. Hráč by se měl od počátku tenisové kariéry pravidelně a nenásilně seznamovat se základními psychologickými poznatky, které se týkají rozvoje jeho osobnosti. Pod pojmem mentální trénink by si měl umět hráč představit celou řadu aktivit, které provází tréninkový proces, utkání jednotlivců i družstev i mimosportovní činnosti, které se tenisu přímo netýkají.

Příklad 1: Hráč v utkání výrazně vedl a potom dostal strach z vítězství a utkání prohrál. 

Příklad 2: V tréninku hráč podává vynikající výkon, v utkání výrazně horší. 

Příklad 3: Školní prospěch hráče se výrazně zhoršil a zhoršila se i jeho výkonnost v tenise. 

Příklad 4: Některý úder se hráč nemůže dlouhodobě naučit. 

Příklad 5: Hráči výkonnostně velmi dobří ve čtyřhře (s jinými partnery) ji spolu hrát z různých důvodů neumí. 

Psychologický rozbor: Mentální trénink zahrnuje trénink kognitivní, psychomotorický, motivační i psychoregulační atd. Týká se všech aktivit hráče souvisejících s tenisem i se způsobem jeho života. Hráč by se měl postupně učit chápat mentální trénink, společně s ostatními složkami tréninku, jako jeho běžnou součást. Pod pojmem mentální trénink by si měl umět hráč představit celou řadu aktivit, které provází tréninkový proces, utkání jednotlivců i družstev i mimosportovní činnosti, které se tenisu přímo netýkají. Jak je vidět z uvedených příkladů, záběr psychologie tenisu je širokospektrální. Hráč by se měl od počátku tenisové kariéry pravidelně a nenásilně seznamovat se základními psychologickými poznatky, které se týkají rozvoje jeho osobnosti. 

Metoda: Psychologická

Tato metoda se týká všech aktivit hráče tenisu. Spočívá v realizaci těchto kroků (pro trenéry): 

 • pro každou činnost hráče motivujte
 • dbejte na to, že pro některé hráče je tenis vším, zatímco pro jiné jednou ze součástí jejich života (zjišťujte i mimotenisové aktivity hráčů)
 • přirozeným způsobem se snažte zvětšit podíl "tenisového přemýšlení" u jednotlivých hráčů
 • obměňujte jednotlivé typy metod tréninku podle dlouhodobých, střednědobých i krátkodobých cílů
 • nechejte si zjistit typ motivace pro tenis, typ temperamentu, úroveň názorné inteligence, případně i slovní, dále předpoklady k senzomotorickému učení, koncentraci pozornosti, herní anticipaci a druhy specifické psychické odolnosti 
 • zařaďte vám známé informace o jednotlivých hráčích do běžného tréninkového procesu aniž byste zvlášť zdůrazňovali, že se jedná o psychologickou přípravu. 
 • DISKUZE K ČLÁNKU

  VLOŽIT PŘÍSPĚVEK

  Pro účast v diskusi je nutná registrace.

  VSTOUPIT DO DISKUSE

  Všechna práva vyhrazna, 2018
  info@psycho4sport.com, +420 608 028 339, Praha