Break2win z pohledu špičkových trenérů: David Kotyza, David Kunst, Petr Pála

ilustrační obrázek
Dalších 5 fotografií v galerii

Snem každého trenéra je mít k dispozici použitelný nástroj, který mu dává nespornou výhodu nad jiným trenérem, a umožňuje porážet soupeře tím, že „ví více než ti druzí“. Nejen ho mít, ale moci ho i používat různým způsobem. Trenér buď může analyzovat hru vlastního hráče, sledovat jeho vývoj, nebo do detailu rozebrat hru soupeřů, nebo si dokonce zkusit koučovat live zápas tam, kde to je povoleno. Může tak takticky postavit proti sobě „sílu“ svého hráče versus „slabiny“ soupeře, a tím snáze zvítězit.

Jak používat Break2win

Co říkají trenéři, které mají s nástrojem Break2win osobní zkušenost? Jak a kdy ho používají? A k jakému účelu? Dlouhodobě spolupracujeme s Petrem Pálou, Davidem Kunstem a periodicky i s Davidem Kotyzou. Jak spolupráce v reálu vypadá?

David Kotyza: měl jsem to štěstí, že jsem byl prakticky u začátků vývoje tohoto programu. V letech 1999-2000, kdy jsem pracoval s Michalem Tabarou, mně Jiří Šlédr seznámil s první verzí jeho programu a i díky ní se tehdy Michalovi podařilo zvítězit na Challengeru v Praze. Původně jednoduchá verze prošla dlouhým vývojem až do dnešní fáze, mnohem obsáhlejší, s velkým objemem dat, v současné době potřebných, kdy o výsledku mnohdy rozhodují maličkosti…to může být zároveň i problém. Jsme momentálně ze všech stran bombardováni informacemi ze všech oblastí našeho života, včetně sportovní „vědy", a je jen na nás, jak s nimi naložíme…proto je třeba při interpretaci výsledků přihlížet k požadavkům trenéra a zároveň i možnostem tenisty absorbovat daná data….tak i proběhla moje aktuální spolupráce s Jirkou, kdy mi detailně připravil analýzu hry Caroliny Wozniacké, se kterou jsem začal pracovat….prezentace analýzy mi velmi pomohla ve fázi vzájemného poznávání a snazšího určení strategie, kterou bychom měli v dalším tréninkovém procesu uplatňovat. 

Pokud chceme na špičkové úrovni rozebrat sílu a slabiny soupeřů, obvykle potřebujeme zanalyzovat 4 až 5 vybraných zápasů. Nabídku tvoří seznam všech zápasů, které jsou k dispozici (video). Trenér následně vybere zápasy podle kritérií, které se vzájemně prodiskutují. Zápasy se zpracují, udělají konkrétní závěry a navrhnou cesty (expertní analýza), jak „soupeře dostat“. Trenér (kapitán) sám rozhodne, které informace použije a jakým způsobem. Ne vše je možné sdělit hráčům, informace se vždy pečlivě vybírají pro konkrétního hráče.

Sedm „Highlights“ B2W

1. Zvyšovat přesnost vyhodnocovaných dat analýzou více zápasů naráz. (data z více zápasů jsou analyzována ve společném datovém koši). 

2. Porovnávat sledované parametry svého hráče s „optimem“ v šesti základních kritériích.

3. Nechat rozebrat soupeře v různých zápasech nebo ji/ho sledovat přímo v turnaji.

Analýza zápasů

Petr Pála: Opakovaně (10x vítězně) využívám B2W pro bližší poznání herního projevu soupeřek, jejich slabiny i silné stránky. Při týdenním soustředění probíráme expertní analýzy s trenéry (Kotyza, Kunst) včetně způsobu jejich reálného použití. Expertní analýzy ze čtyř až pěti zápasů mně ukazují cesty, kudy mohu hráčku v zápase optimálně koučovat. Výběr a způsob použití informací je pak vždy na mě. B2W doporučuji pro sledování výkonnosti jednoho hráče (jak to dělá David Kotyza). Může se tím významně ovlivnit jeho přirozený, tzn. pozitivní posun.

4. Propojení B2W s videem zápasu – je možné přehrát označený bod, vidět ho zpětně včetně způsobu zápisu v B2W.

5. Označovat jakékoli sledované parametry na výkonnostní křivce zápasu.

6. Kvalitativně analyzovat výseče zápasu.

Výkonostní křivka

V případě televizního moderování zápasu, B2W umí i „Live Coaching“ zápasu. Záznam zápasu se provádí paralelně v reálném čase a „probíhá komentář“ klíčových ukazatelů zápasu. „Live Coaching“ byl použit pro živé komentování různých turnajů pro celoevropský EUROSPORT (formou elektronických dotazů a odpovědí v průběhu zápasu).

David Kunst: B2W dává lepší možnost přípravy hráče na utkání tím, že podrobně analyzuje hru soupeře. Dále dává možnost trenérovi i v utkání reagovat na průběh hry a upravovat taktiku.

7. Vyhodnocovat kombinované parametry techniky, taktiky, kondice i psychiky. 

Statistika

Proč trenéři expertní analýzy B2W vlastně používají? Protože jim to slouží k dlouhodobému či krátkodobému ovlivnění výkonnosti svých hráčů. Umí tak snáze využít jejich přirozený potenciál, šetřit jejich síly, mohou i předvídat a obměňovat průběh zápasu i ovlivňovat chování soupeřů. Alfou a omegou expertních analýz je vybrání klíčových kritérií. Metodika Break2win je v tomto unikátní, momentálně nemá ve světě konkurenci. Na třech osách: časové, skórové a zónové jsou sledovány a ihned porovnávány ukazatele podání, riternů, úderů ze hry (včetně rotací), odkud a kam míče směřují. Obvykle rozhodující je „každý z prvních třech úderů“ obou hráčů. Kvalita těchto úderů určí, jak se bod bude dále vyvíjet. Kvalita je přitom závislá na tom, jak hráč „psychicky vnímá“ aktuální vývoj (skóre) zápasu. Pak buď prodává to, co je v něm nejlepší, nebo hraje průměrně, anebo realizuje „to špatné“. Cesty, jak se toho vyvarovat, expertní analýza zápasů nastiňuje také.

Break2win jednoznačně a kontrolovaně umožňuje posouvat hráče výkonnostně dál. Buď rozborem soupeřů (znalost know-how jak na ně), nebo analýzou vlastní herního zápasového projevu. A k tomu ročně stačí tři analýzy (čtyřech zápasů). Více na www.break2win.com.


DISKUZE K ČLÁNKU

VLOŽIT PŘÍSPĚVEK

Pro účast v diskusi je nutná registrace.

VSTOUPIT DO DISKUSE

Všechna práva vyhrazna, 2018
info@psycho4sport.com, +420 608 028 339, Praha